Witam na stronie Prywatnego Gabinetu Logopedycznego LOGUŚ!

Już od pierwszych dni życia dziecka rozpoczyna się rozwój mowy. Dzieje się tak dzięki sukcesywnemu dojrzewaniu narządów mowy. Sprawne posługiwanie się językiem i mówienie, jest jedną z najważniejszych umiejętności zapewniających człowiekowi pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zatem prawidłowy rozwój mowy zależy od wielu czynników, między innymi od prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, prawidłowego funkcjonowania narządów mownych (aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego), prawidłowej czynności analizatora słuchowego. Bardzo ważny jest też czynnik środowiskowy (społeczny).

 

        Drodzy Rodzice! Jesteście osobami przebywającymi z dzieckiem najdłużej, macie największe możliwości wpływania na jego rozwój. Optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju mowy możecie zapewnić dziecku już od momentu jego narodzin! Pamiętajcie, że dajecie dziecku wzór, który dziecko będzie próbowało naśladować. Rozwój każdej funkcji trwa od poczęcia i już wtedy, a nawet jeszcze wcześniej, możecie wpływać na jakość tego rozwoju. Prawidłowy rozwój mowy jest podstawą harmonijnego rozwoju osobowości dziecka. Wpływa to na naukę, w szczególności w zakresie pisania i czytania.

 

Wspólnie możemy zadbać o optymalny rozwój dziecka, dlatego ZAPRASZAM DO NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY!