Nazywam się Beata Przeczewska. Pracę z dziećmi rozpoczęłam już jako nastolatka będąc wolontariuszem w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Wówczas pomagałam dzieciom w nauce oraz organizowałam im czas wolny. Po ukończeniu szkoły pracowałam przez pięć lat jako wychowawca w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, gdzie sprawowałam opiekę nad całokształtem działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Obecnie pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ponadto pracuję jako logopeda.

Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Następnie ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Od zawsze interesowałam się logopedią, więc postanowiłam uzyskać tytuł logopedy po studiach podyplomowych z logopedii. Praktykę logopedyczną odbyłam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grudziądzu.

Przebyłam również szereg szkoleń podnoszących moje kwalifikacje zawodowe: „Rozwijanie umiejętności komunikacji w procesie pomagania dzieciom i młodzieży”, „Zintegruj i poznaj- skrzynka pomysłów dla wychowawcy”, „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka- wybrane metody pracy”, „Wspomaganie rozwoju małego dziecka- wybrane metody pracy”, „Zaburzenia emocjonalne u dzieci”, „Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej”.

 

Ostatnio ukończone szkolenia:

 

1.  „Terapia dzieci jąkających się” – roczny kurs podyplomowy

2.  Program „Spotkania z Leonem”– profilaktyka agresji u dzieci, szkolenie warsztatowe

3. „Zespół Aspergera czy dziecko z trudnościami wychowawczymi”– konferencja

4. „Strażnicy uśmiechu”– program wychowawczo – profilaktyczny autorstwa profesor

Nady Ignjatović-Savić z Serbii (grudzień 2013)

5. „Wykorzystanie sztuki origami w edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej” -szkolenie warsztatowe

(styczeń 2014)

6. „Zabawy muzyczno – ruchowe z płachtą animacyjną i innymi rekwizytami” – szkolenie warsztatowe

( maj 2014)

 

Jeśli zauważyli Państwo nieprawidłowości w rozwój mowy waszych pociech, zapraszam do odwiedzenia mojego gabinetu w celu uzyskania rzetelnej diagnozy i terapii logopedycznej!