Zapraszam do współpracy zainteresowane przedszkola, szkoły podstawowe oraz inne instytucje, które chcą poszerzyć swoja ofertę o ciekawe i rozwijające, grupowe bądź indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci.

Oferuję:

  •  badania przesiewowe mowy
  •  terapia logopedyczna (indywidualna lub grupowa)
  •  profilaktyka logopedyczna (zajęcia grupowe stymulujące rozwój mowy oraz przeciwdziałające powstawaniu wad wymowy)
  •  porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli ( NOWOŚĆ! Istnieje możliowość prowadzenia wykładów oraz  warsztatów  w tematyce „LOGO-SZKOŁA DLA RODZICA”)